Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Sposób zarządzania i administrowania budynkiem?
Firma HEGRA Deweloper po wybudowaniu budynku dokonuje wyboru firmy i powierza jej obowiązki zarządzania i administrowania nową nieruchomością. Państwo, po podpisaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży stajecie się członkami powstałej Wspólnoty Mieszkaniowej, która już na pierwszym zebraniu w drodze uchwały potwierdza wole kontynuacji zawartej przez nas umowy lub dokonuje zmiany sposobu zarządzania i administrowania. Pragniemy jednak poinformować, że w przeważającej części oddanych przez nas budynków, Wspólnoty Mieszkaniowe kontynuują zawarte przez nas umowy.

Jaka jest cena jednego metra kwadratowego mieszkania?
Wszystkie mieszkania są wyceniane indywidualnie w zależności od lokalizacji, piętra, atrakcyjności oraz stron świata. Aktualnie obowiązujące ceny są podane na naszej stronie www, jak również dostępne telefonicznie w Biurze Sprzedaży pod numerem: 17 862 55 22 .

Czy Klient może dokonywać zmian w aranżacji kupowanego lokalu oraz jakie koszty są z tym związane?
Wszelkie zmiany dotyczące aranżacji lokalu (zmiany mogą dotyczyć układu ścian działowych, rozmieszczenia punktów elektrycznych, usytuowania urządzeń sanitarnych, itp.) są możliwe do wykonania dla naszych Klientów pod warunkiem, że prace te nie zostały jeszcze wykonane oraz po uzyskaniu akceptacji ich możliwości technicznego wprowadzenia przez naszych projektantów. Zmiany zgłoszone ,,po fakcie” są traktowane jako prace dodatkowe i mogą być wykonane po podpisaniu Aneksu do umowy, na podstawie oddzielnej umowy o roboty budowlane.

Wysokość opłat za zarządzanie i administrowanie?
Wysokość opłaty za zarządzanie i administrowanie, zależy w głównej mierze od Państwa i od zarządcy, który zostanie wybrany. W aktualnie oddanych inwestycjach waha się ona w przedziale od 2,05 zł do 2,50 zł za jeden metr powierzchni mieszkania. Dodatkowo ustalana jest opłata na fundusz remontowy w wysokości od 0,50 zł za metr powierzchni mieszkania.

Czy cena zawiera udział w gruncie?
Tak.

Czy cena zawiera podatek VAT ?
Tak, cena dla lokali mieszkalnych zawiera 8% VAT, a dla lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne cena zawiera 23% VAT.

Księga wieczysta
Księga wieczysta to jawny dokument rejestru publicznego, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Ich zakładaniem oraz prowadzeniem zajmują się sądy rejonowe. Jest do dokument niezwykle ważny w obrocie nieruchomościami. W księdze wieczystej znajdują się cztery działy, w których każdy z nich pozwala na ustalenie kto jest właścicielem, jakie są jego prawa, obowiązki, obciążenia (np. hipoteka), rodzaj użytkowania.
Dla inwestycji w trakcie realizacji księga wieczysta założona jest na działki. Dla inwestycji zrealizowanych księga wieczysta założona jest dla każdego lokalu mieszkalnego.

W jaki sposób ogrzewane są Państwa budynki ?
Inwestycje Osiedle Balistyczna Mieszkania, Osiedle Makuszyńskiego Szeregówki oraz Osiedle Makuszyńskiego Apartamenty posiadają własne ogrzewanie – kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania. We wszystkich budynkach, oraz każde mieszkanie posiada własne liczniki wszystkich mediów.