Wykonanie wykopu pod fundament windy oraz betonowanie podbudowy pod ławy fundamentowe Budynku A